ZIARA YA VIONGOZI WA BILAL TANZANIA IRAQ

 ZIARA YA VIONGOZI WA BILAL TANZANIA IRAQ

Uongozi wa Bilal Muslim Mission of Tanzania ukiongozwa na Mwenyekiti wa BMMT, Alhaj Hussein Karim, Makamu Mwenyekiti, Alhaj Abdul Wahid Mohammed, Mkuu wa Tabligh Alhaj Sheikh Msabaha Shabani na Afisa Mtendaji Mkuu wa Bilal, Br. Hafidhi Mansour walifanya ziara katika miji mitakatifu ya Kadhmiyya, Samarra, Karbala na Najaf.

Wakati wa Ziara hio, walipata fursa ya kumtembelea Muadhwam Marja Taqlid Ayatullah Sayyid Hussein Ali Sistani (Mwenyezi Mungu amhifadhi na arefushe umri wake) pamoja na Mujmua Alawiya iliyoko Najaf pia walikutana na Wanafunzi wa Tanzania wanaosoma Karbala na Najaf.

Mkutano na Ayatullah al-Udhma Sayyid As-Sistani (Allah swt amhifadhi) ulifanyika asubuhi ya Ijumaa tarehe 21 Januari, uliohudhuriwa na viongozi kutoka BMMT pamoja na Sheikh Nadir Jaffer (Mwakilishi wa WF Ofisi ya Qum)
Ripoti za Shughuli/matukio mbalimbali yanayofanywa na BMMT ikiwemo Tabligh, elimu na misaada midogo ya wajasiriamali) ziliwasilishwa kwa Agha.

Wakati akihutubia katika mkutano huo, Muadham aliwaombea Viongozi wa BMMT pamoja na timu yao ili kuendeleza mafanikio kwa ukaribu na utukufu (Jawaar) wa Ameer al-Mu’mineen (AS).
Muadham aliongeza kwa kusema: “Ni kazi ya kinabii ambayo Taasisi imefanya. Nilijifunza kuhusu aina mbalimbali za shughuli zenu na mwanangu amenifahamisha kuhusu ripoti ya [BMMT] ambayo ilitumwa kwetu, Maendeleo na mafanikio yenu ni ishara ya Tawfeeq Takatifu. Taasisi hii inahitaji bidii nyingi (Juhd) na usaidizi wa kifedha, Mwenyezi Mungu (SWT) awabariki wanajumuiya wote wa timu hii, wafuasi na wafadhili.”Na akawaombea utukufu, kheri na mali.

Muadham pia alitoa ushauri kwa kusema: “Safisha nia yako, weka kuridhika kwako tu katika akili yako, tafuteni msaada kupitia kwa Wasila wa AhlulBayt Al-Twahireen (AS), endeleza bidii yako na usimame imara, ukieneza ujumbe wa Mwenyezi Mungu uliofundishwa na AhlulBayt (AS). kutakuwa na changamoto nyingi kwa njia hii lakini hii ingeongezeka katika malipo yako na utaona matokeo halisi ya juhudi zako zote huko Akhera.”

Agha, alifurahi kujifunza kuhusu utolewaji wa mikopo midogo ya wajasiriamali, misaada ya elimu ya juu na miradi ya kuinua jamii iliyofanywa na BMMT na kuhimiza kuendelea na njia hii kwani ni vizuri wafuasi wa Ahlul Bayt (as) waendelee katika nyanja zote.

Mwisho, Muadham aliwasilisha salamu na maombi yake kwa Waumini wote wa Afrika [Mashariki].

Kielelezo cha 1: Wajumbe wa Mujmua Alawiyya huko Najaf, Hawza imetoa viti kwa Wanafunzi wa Tanzania katika ngazi za kati na za juu. Kutoka kushoto: Sh. Nadeer, Makamu mwenyekiti wa Bilal Alhaj Abdul Wahid Mohammed, Sheikh Amjad, Sheikh Nazar, Sh. Dr Murtadha Alidina, Mwenyekiti wa Bilal Alhaj Hussein Karim, Sh. Msabah

 

Kielelezo 2: Wajumbe wa Madhabahu Takatifu huko Kadhimayn

Uongozi wa Bilal Tanzania inamshukuru Ayatullah Sayyid Hussein Ali Sistani (Mwenyezi Mungu amhifadhi na kurefusha maisha yake) kwa ajili ya kukutana nao pamoja na ujumbe na mwongozo wake wa hekima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *