KITABU | WASIFU WA IMAM ALI ZAINUL ABIDINA (A.S)

 KITABU | WASIFU WA IMAM ALI ZAINUL ABIDINA (A.S)

Muhtasari:

Imam Ali Zainul Abideen (a.s) ni imam wa nne katika mtiririko wa maimam 12, alinusurika kifo katika ardhi ya Karbala kutokana na maradhi aliyokuwa nayo katika wakati wa vita, wakati baba yake Imam Hussien (a.s) na ndugu zake wengine walipouwawa na Yazid Bin Muawiya.

Hata hivyo mpango huu wa Mwenyezi Mungu kwa Imam Zainul Abideen kuugua ilikuwa njia ya yeye kuwa salama na kuwa njia muhimu ya kuendeleza mafundisho ya Mtukufu Mtume Muhammad (s.a.w.w).

Sehemu kubwa ya maisha imam ilikuwa ni kumuabudu Mwenyezi Mungu, kusujudu na kuomba dua kiasi cha kupewa sifa ya Sajjad (Mwenye kusujudu).

Kupakua Bofya hapa

 

 

Vitabu vinavyohusiana:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *