KITABU | WASIFU WA IMAM ALI BIN ABI TALIB (A.S)

 KITABU | WASIFU WA IMAM ALI BIN ABI TALIB (A.S)

Muhtasari:

Huyu ni Imam wa kwanza katika mtiririko wa maimamu 12, yeye ndiye baba wa maimam wengine 11. Imam Ali (a.s) ni miongoni mwa wale wa mwanzo kabisa kupata habari za Mtume Muhammad (s.a.w.w) kupewa utume na kumkubali na kumtii Mtume moja kwa moja.

Imam Ali (a.s) amekuwa ni kiungo muhimu kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w) kutekeleza majukumu yake, na kutokana na hayo ndio akatambulishwa kama “Amirul – Mu’uminin” (Kiongozi wa Wauminini)

Maisha ya Imam Ali (a.s) kwa ujumla ikiwa pamoja na ukaribu wake na Bwana Mtume yanatulazimisha tutake kumjua zaidi Imam ili tujifunze zaidi…

Kupakua Bofya hapa

 

 

Vitabu vinavyohusiana:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *